گازگرفتگی ۷۰ نفر درپی نشت گاز کلر درپتروشیمی کارون

در آنیلا چت anilachat مطلب گازگرفتگی ۷۰ نفر درپی نشت گاز کلر درپتروشیمی کارون مشاهده می کنید
بر اثر نشت گاز کلر در پتروشیمی کارون در ماهشهر ۷۰ نفر دچار گاز گرفتگی شدند.
ممنون بابت بازدید از سایت آنیلا چت anilachat