صنعتگران سنگ مرمر

در آنیلا چت anilachat مطلب صنعتگران سنگ مرمر مشاهده می کنید
صنعتگران میانماری با استخراج سنگ مرمر و تبدیل آن به مجسمه‌های سنگی امرار معاش می‌کنند.
ممنون بابت بازدید از سایت آنیلا چت anilachat