در چه مواردی مردان می‌توانند از پرداخت نفقه خودداری کنند؟

در آنیلا چت anilachat مطلب در چه مواردی مردان می‌توانند از پرداخت نفقه خودداری کنند؟ مشاهده می کنید

در قوانین مدنی و کیفری ایران نسبت به پرداخت نفقه تاکید بسیاری شده است تا از طریق آن، مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعی و قانونی همسر خود باشند، اما در مواردی نیز به آنان اجازه داده شده است که از پرداخت آن خودداری کنند.
ممنون بابت بازدید از سایت آنیلا چت anilachat