انتخابات 98 ـ بندرعباس| نام نویسی 9 داوطلب نمایندگی مجلس در روز سوم انتخابات در هرمزگان

در آنیلا چت anilachat مطلب انتخابات 98 ـ بندرعباس| نام نویسی 9 داوطلب نمایندگی مجلس در روز سوم انتخابات در هرمزگان مشاهده می کنید
روز سوم انتخابات در استان هرمزگان با نام نویسی 9 نفر داوطلب نمایندگی مجلس به پایان رسید.
ممنون بابت بازدید از سایت آنیلا چت anilachat